Łukowskie Zrzeszenie Plantatorów Tytoniu

Zarząd

Grzyb Józef – Prezes Zarządu
Dzikoń Mieczysław – Wiceprezes Zarządu
Czarny Zbigniew – Wiceprezes Ds. Finansowych
Kubaj Mirosław – Członek Zarządu
Matysiak Artur Marek – Członek Zarządu

 

Jeżeli masz jakieś pytania, możesz je wysłać wypełniając formularz: